Thermoflux Jajce

Na osnovu projektnog zadatka te postojećih podloga za industrijski kompleks Thermoflux urađeno je idejno rješenje za izgradnju upravne zgrade sa izložbenim prostorom. S obzirom na urbanističku postavku postojećih proizvodnih pogona te planiranu izgradnju novih objekata – visokoregalno skladište i dvoetažna garaža, izgradnja ovog objekta bi trebala da definira kompleks u cjelosti.

Banja Tuzla

S obzirom na nepravilnost markice kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu, arhitektonski zadatak je bio razvijati dizajn u pravcu nekog usvojenog arhitektonskog elementa koji je aplikativan na cijeli objekat i koji će se na objektu čitati kao kontinuirani patern. S obzirom da je glavna fasada objekta jugozapadna,i problem zaštite od sunca trebalo je riješiti u istom kontekstu .

Kompleks Bukovčić

Na sjeveroistočnom obodu grada Tuzle ,padina sa platoom Bukovčić , neurbanizirana regija pokazala se kao vrlo interesantna moguća lokacija za jedan kompleks koji će svojom nadmorskom visinom, povoljnom orjentacijom te vizurama  na jezera Panonika, moći odgovriti sa kvalitetnim načinom rješavanja kako stambenih tako i turističkih potreba. Konceptualno rješenje dalo je moguće pravce u kojima treba…

Poslovni objekat “FE Metall”

Novi industrijski objekat u poslovnoj zoni Željezare Zenica, unosi malo razmišljanja izvan standardnih okvira. Uobičajena kombinacija admin prostora i čistih prostora za finu obradu metala sa mogućnošću daljeg širenja, izrodila je malo netipični volumen. S obzirom na samo dvije strane slobodne na objektu za insolaciju i ventilaciju, volumen objekta je zakošen kako bi omogućio veći…

Sportsko-rekreacioni centar Rostovo

Konceptualno rješenje savremenog sportsko -turističkog kompleksa sa sportskim, hotelskim i raznim drugim sadržajima ,organizirani niz padinu, prateći konfiguraciju terena i poštujući zahtjeve zelene gradnje LOKACIJA Rostovo, Bugojno TIPOLOGIJA Sportsko – turistički komleks POVRŠINA 50 000m2 GODINA 2016 STATUS konkurs

Upravna zgrada VIK

Postojeći stari objekat upravne zgrade iz 60-tih se dijelom ruši a dijelom rekonstruira. Dio koji se ruši, omogućava izgradnju novog krila koje se funkcionalno nastavlja na staro, ali svojom veličinom obezbjeđuje neophodnu površinu za potrebe klijenta. Arhitektura proizilazi iz zahtjeva prohodnosti lokacije te neophodni dvoetažni prolaz-pasaž u stvari definira arhitekturu čitavog kruga. LOKACIJA Zenica, Bosna…

Urbana vila L

Lokacija na padini iznad grada, vrlo otvorena i sa  nevjerovatnim pogledima, rezultirala je vrlo čistim  volumenom urbane vile. Prednosti padine su iskorištene za organizaciju i dizajn, a crni i bijeli  potezi definiraju slojeve objekta. Prisutan veoma prisan dijalog objekta i zelenog dijela i hortikulture okolo. LOKACIJA Jajce, Bosna i Hercegovina TIPOLOGIJA individualni-stambeni objekat POVRŠINA 700…