Fabrika i Hrast

Zadatak je bio višebrodnu tipičnu AB prefabrikovanu konstrukciju, koja idealno odgovara budućem proizvodnom procesu, transformirati iz građevinske strukture u arhitektonsku. Upravni dio industrije ali i cjelokupna pojavnost strukture golemih dimezija je ono što se od nas očekivalo. Kontekstualno, jedan veliki hrast je bio intrigantni faktor od čega je arhitektonska priča krenula i gdje ćemo je i završiti.

Saznajte Više »

Thermoflux Jajce

Na osnovu projektnog zadatka te postojećih podloga za industrijski kompleks Thermoflux urađeno je idejno rješenje za izgradnju upravne zgrade sa izložbenim prostorom. S obzirom na urbanističku postavku postojećih proizvodnih pogona te planiranu izgradnju novih objekata – visokoregalno skladište i dvoetažna garaža, izgradnja ovog objekta bi trebala da definira kompleks u cjelosti.

Saznajte Više »

Banja Tuzla

S obzirom na nepravilnost markice kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu, arhitektonski zadatak je bio razvijati dizajn u pravcu nekog usvojenog arhitektonskog elementa koji je aplikativan na cijeli objekat i koji će se na objektu čitati kao kontinuirani patern. S obzirom da je glavna fasada objekta jugozapadna,i problem zaštite od sunca trebalo je riješiti u istom kontekstu .

Saznajte Više »