Thermoflux Jajce

Na osnovu projektnog zadatka te postojećih podloga za industrijski kompleks Thermoflux, urađeno je idejno rješenje za izgradnju upravne zgrade sa izložbenim prostorom. S obzirom na urbanističku postavku postojećih proizvodnih pogona te planiranu izgradnju novih objekata – visokoregalno skladište i dvoetažna garaža ,izgradnja ovog objekta bi trebala da definira kompleks u cjelosti.

Vrlo specifična postavka kompleksa u visinskoj depresiji sa pristupom sa donje, niže strane u proizvodnju, i sa gornje, više strane u upravnu zgradu, bila je polazna točka analize za prijedlog arhitektonskog rješenja. Jedina slobodna, neizgrađena površina, nalazi se unutar industrijskog kruga, pa je jedina realna opcija bila da se nova građevinska struktura razvija  na principu „mosta“. Drugim riječima, objekat se počinje razvijati od postojeće uprave, sa višeg nivoa, prelazi ortogonalno preko postojeće proizvodnje i glavne saobraćajnice koja je jedini pristup krugu i onda se spušta na zemlju  i longitudinalno se smješta  pored saobraćajnice. Na taj način  se omogućava neometan proces funkcije novog skladišta i manipulativnog prostora s jedne strane,i procesa proizvodnje sa svim svojim potrebama, s druge strane.

U organizacijsko-funkcionalnom smislu, veći dio objekta tako se našao na koti proizvodnje, što je i uslovilo da se glavni ulaz u objekat  nalazi u novom prizemlju. Novi glavni ulaz tražio je rješenje parking prostora za upravu i goste. Konfiguracija vanjskog prostora je je nametnula  rješenje parkinga ispod dijela novog skladišta kao smisleno rješenje. Nadstrešnica između parkinga i novog prizemlja rješava  komforan ulaz u novi objekat. Novi objekat je troetažan s tim da  druga etaža novog objekta prelazi kao „most“ do stare uprave i ulaza. Čitava ova etaža je showroom i na ovaj način joj se može prići sa dvije strane. Glavni prilaz je novi hol u novom prizemlju a sekundarni ulaz kao i ulaz za instalatere i servisere je stari ulaz u upravu. Ova etaža će biti posebno enterijerski tretirana .

Posebnost ove etaže je i njena volumenska diferencijacija kao i ugostitejski sadržaj-restoran sa vanjskom natkrivenom terasom koji  omogućava pogled na cjelukupnu proizvodnju i okolinu. Glavno prizemlje čini otvoreni hol i dio administracije. Hol je otvoren po vertikali i cilj je da se skulpturalnim stepeništem daje indikacija nekih lijepih dešavanja na slijedećoj etaži-showroom. Osim info pulta i vertikalnih komunikacija ,u prizemlju su smješteni i ofisi za administriranje skladišta kao i razvojni inženjerski odjeli u pozadini-mašinski i elektro odjeli. Ove odjele prate mala i velika sala s tim da je mala odmah do hola iz praktičnih razloga.

Na trećoj etaži predviđeni su ofisi menadžmenta sa svim potrebnim sadržajima. Čitav hol je otvoren po vertikali i sa skulpturalnim stepeništima daje pečat objektu a dodatno svjetlo je ostvareno i preko vršnog svjetlarnika.