Urbana vila R

Stambeni objekat za mladi bračni par na širokoj, slobodnoj lokaciji izvan grada. Oblikovanje slobodno
bez posebnih ograničenja, a shodno tome i materijalizacija.

 • LOKACIJA

  Novi Travnik, Bosna i Hercegovina

 • TIPOLOGIJA

  individualni-stambeni objekat

 • POVRŠINA

  700 m2

 • GODINA

  2013

 • STATUS

  realizovano