Hiža Mišljenova

Mala porodična kuća u Puhovcu gdje je svojevremeno pronađen stećak Gosta Mišljena, građena šezdesetih, bila je predviđena da se rekonstruira. U početku zamišljeni projekat, otišao je u sasvim drugom pravcu kad se ispostavilo da je etaža konstruktivno rasuta, ali napravljena od najbolje opeke iz tog vremena, da je magaza kamena kad su se skinuli slojevi ispucalog maltera. Na istoj magazi, napravljena je nova kuća-istih dimenzija ali sa savremenom interpretacijom bosanske kuće. Reciklirani materijali opeka, hrastove grede sada dobijaju novu funkciju, a kuća iz srednjovjekovne Bosne, bogumilska postaje referentna tačka naših početaka kad je kuća bila forma. Oko centralnog ložišta sa otvorenim prostorom do vrha čvrstog četverovodnog krova. U kasnijem periodu, kuća razvojem dobija ulaznu mušku i intimnu -žensku avliju. I tako neplanski nastade Hiža Mišljenova sa svim slojevima koji se vrlo jednostavno iščitavaju. I vrlo jednostavno postaje i kuća za pisce s obzirom na izdavačku djelatnost vlasnika.

 • LOKACIJA

  Puhovac, Zenica, Bosna i Hercegovina

 • TIPOLOGIJA

  individualni -stambeni objekat

 • POVRŠINA

  200 m2

 • GODINA

  2018 - 2021.

 • STATUS

  u fazi realizacije