Kompleks Bukovčić

Na sjeveroistočnom obodu grada Tuzle ,padina sa platoom Bukovčić , neurbanizirana regija pokazala se kao vrlo interesantna moguća lokacija za jedan kompleks koji će svojom nadmorskom visinom, povoljnom orjentacijom te vizurama  na jezera Panonika, moći odgovriti sa kvalitetnim načinom rješavanja kako stambenih tako i turističkih potreba. Konceptualno rješenje dalo je moguće pravce u kojima treba…