Kuća u Klancu

Postojeći motel, kojeg porodica vodi kao porodični biznis, bila je vodilja ideja da se unjegovoj blizini napravi i porodična vila.Sa arhitektonskog aspekta, sama lokacija nam se nije učinila kao obećavajuća, sobzirom na blizinu vrlo frekvente saobraćajnice, s obzirom na sve osobine klanca –manjak sunca, višak vlage, te na blizinu poslovnog objekta motela sa istočne strane…

Stambeni Objekat Banja

S obzirom na nepravilnost markice kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu, arhitektonski zadatak je bio razvijati dizajn u pravcu nekog usvojenog arhitektonskog elementa koji je aplikativan na cijeli objekat i koji će se čitati kao kontinuirani patern. S obzirom da je glavna fasada objekta jugozapadna,i problem zaštite od sunca trebalo je riješiti u…