Hiža Mišljenova

Mala porodična kuća u Puhovcu gdje je svojevremeno pronađen stećak Gosta Mišljena, građena šezdesetih, bila je predviđena da se rekonstruira. U početku zamišljeni projekat, otišao je u sasvim drugom pravcu kad se ispostavilo da je etaža konstruktivno rasuta, ali napravljena od najbolje opeke iz tog vremena, da je magaza kamena kad su se skinuli slojevi…