House S

Kupljena kao već izgrađena nekretnina, jedanput već građevinski rekonstruirana sada konačno doživljava pravu arhitektonsku rekonstrukciju i dogradnju te vrlo ograničenu površinom, prigradsku lokaciju definira do kraja. Zatvara priču započetu sa izgradnjom malog zatvorenog bazena, prije nekoliko godina. Odvaja dvorište na javno, ulazno i intimno, privatno reinterpretacijom staklenih otvora prema livadi, prema nebu ima kontinuirani dijalog…

25. Residential Complex „Makovi“

Stambeni kompleks nastao na visoravni iznad Zenice, dao je vrlo prepoznatljiv skyline gradu kako sa južne, tako i sa sjeverne strane. Kompleks linijski kontinuirano povezanih lamela, sa pogledom na Zenicu, sa unutrašnje strane definira sigurno pješačko dvorište za igru, druženje. Upotrebom crne boje, dematerijaliziran najviši dio objekta, a raznobojna stakla na balkonskim ogradama čine čitav…

Big house and small building

Stambeni objekat  koji svojom pozicijom definira respektabilni odnos prema Islamskom centru i džamiji i postojećem kompleksu Zlokovac. I arhitektonski volumen prati taj poredak pa tako nastaje volumen kuće prema džamiji i zgrade prema drugim stambenim objektima. I boja prati taj odnos pa je bijelo prema džamiji a višebojno prema gradu. LOKACIJA Tuzla, Bosna i Hercegovina…

Stambeni Objekat Banja

S obzirom na nepravilnost markice kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu, arhitektonski zadatak je bio razvijati dizajn u pravcu nekog usvojenog arhitektonskog elementa koji je aplikativan na cijeli objekat i koji će se čitati kao kontinuirani patern. S obzirom da je glavna fasada objekta jugozapadna,i problem zaštite od sunca trebalo je riješiti u…