Kuća u Klancu

Postojeći motel, kojeg porodica vodi kao porodični biznis, bila je vodilja ideja da se unjegovoj blizini napravi i porodična vila.Sa arhitektonskog aspekta, sama lokacija nam se nije učinila kao obećavajuća, sobzirom na blizinu vrlo frekvente saobraćajnice, s obzirom na sve osobine klanca –manjak sunca, višak vlage, te na blizinu poslovnog objekta motela sa istočne strane…

Bukovčić complex

Na sjeveroistočnom obodu grada Tuzle ,padina sa platoom Bukovčić , neurbanizirana regija pokazala se kao vrlo interesantna moguća lokacija za jedan kompleks koji će svojom nadmorskom visinom, povoljnom orjentacijom te vizurama  na jezera Panonika, moći odgovriti sa kvalitetnim načinom rješavanja kako stambenih tako i turističkih potreba. Konceptualno rješenje dalo je moguće pravce u kojima treba…

Urban Villa L

Lokacija na padini iznad grada, vrlo otvorena i sa  nevjerovatnim pogledima, rezultirala je vrlo čistim  volumenom urbane vile. Prednosti padine su iskorištene za organizaciju i dizajn, a crni i bijeli  potezi definiraju slojeve objekta. Prisutan veoma prisan dijalog objekta i zelenog dijela i hortikulture okolo. LOKACIJA Jajce, Bosna i Hercegovina TIPOLOGIJA individualni-stambeni objekat POVRŠINA 700…

Two houses and a walnut tree

Rekonstrukcija roditeljske kuće, koja je i dalje dijelom roditeljska, a dio u prizemlju se rekonstruira i funkcionalno dodaje kao spavaći blok novoizgrađenoj strukturi oko postojećeg stabla oraha. Ta nova struktura je jednostavni volumen koji se izvlači iz postojeće padine, jedanput je dnevni dio kuće, a drugi put zatvoreni bazen. Unutrašnje dvorište se formira oko stabla…

Brick House

Rekonstrukcijom postojećeg stambenog objekta na padinama u blizini Zenice i izgradnjom manjih struktura-ljetne kuće, bazena, staklene bašte, se dobilo ugodno okruženje za življenje sa prirodom i u prirodi. LOKACIJA Zenica, Bosna i Hercegovina TIPOLOGIJA rekonstrukcija i dogradnja POVRŠINA 800 m2 GODINA 2016 STATUS realizovano

Urban Villa R

Stambeni objekat za mladi bračni par na širokoj, slobodnoj lokaciji izvan grada. Oblikovanje slobodno bez posebnih ograničenja, a shodno tome i materijalizacija. LOKACIJA Novi Travnik, Bosna i Hercegovina TIPOLOGIJA individualni-stambeni objekat POVRŠINA 700 m2 GODINA 2013 STATUS realizovano

The House of Mišljen

Mala porodična kuća u Puhovcu gdje je svojevremeno pronađen stećak Gosta Mišljena, građena šezdesetih, bila je predviđena da se rekonstruira. U početku zamišljeni projekat, otišao je u sasvim drugom pravcu kad se ispostavilo da je etaža konstruktivno rasuta, ali napravljena od najbolje opeke iz tog vremena, da je magaza kamena kad su se skinuli slojevi…

One small pool

Jedan mali bazen je dio cjeline koju čini VilaS i jedan mali bazen. Bazen je realiziran kao prvi i predstavlja mali pomak u našoj individualnoj arhitekturi tog vremena. Prirodni materijali, integracija u lokaciju i dijalog sa sada već realiziranim objektom kuće, čine vrlo ugodan ambijent za življenje. LOKACIJA Zenica, Bosna i Hercegovina TIPOLOGIJA rekreacija POVRŠINA…