Kakanj municipality building

Longitudinalno postavljen objekat, uz izlaznu saobraćajnicu iz Kaknja i rijeku Zgošću. Dispoziciono, objekat predstavlja, jedan od ne mnogo novih objekata za potrebe općinske administracije, nastao u periodu poslije 1996.godine stoga je i značajan kao novija tipološka forma za ove svrhe, gdje se prave organizacije prostora otvorene korisnicima. Arhitektonski, formiran oko centralnog otvorenog hola i dva…

House S

Kupljena kao već izgrađena nekretnina, jedanput već građevinski rekonstruirana sada konačno doživljava pravu arhitektonsku rekonstrukciju i dogradnju te vrlo ograničenu površinom, prigradsku lokaciju definira do kraja. Zatvara priču započetu sa izgradnjom malog zatvorenog bazena, prije nekoliko godina. Odvaja dvorište na javno, ulazno i intimno, privatno reinterpretacijom staklenih otvora prema livadi, prema nebu ima kontinuirani dijalog…

25. Residential Complex „Makovi“

Stambeni kompleks nastao na visoravni iznad Zenice, dao je vrlo prepoznatljiv skyline gradu kako sa južne, tako i sa sjeverne strane. Kompleks linijski kontinuirano povezanih lamela, sa pogledom na Zenicu, sa unutrašnje strane definira sigurno pješačko dvorište za igru, druženje. Upotrebom crne boje, dematerijaliziran najviši dio objekta, a raznobojna stakla na balkonskim ogradama čine čitav…

Big house and small building

Stambeni objekat  koji svojom pozicijom definira respektabilni odnos prema Islamskom centru i džamiji i postojećem kompleksu Zlokovac. I arhitektonski volumen prati taj poredak pa tako nastaje volumen kuće prema džamiji i zgrade prema drugim stambenim objektima. I boja prati taj odnos pa je bijelo prema džamiji a višebojno prema gradu. LOKACIJA Tuzla, Bosna i Hercegovina…

Administartive building Thermoflux

Lokacijski se objekat smješta unutar postojećeg industrijskog kompleksa koji je primaran. To se tačno vidi i iz volumena novog objekta koji kreće iz postojeće male uprave, po logici mosta prelazi preko proizvodne hale i glavne saobraćajnice unutar kompleksa ,te se spušta na prvo slobodno mjesto ,gdje neće smetati procesu proizvodnje ,a istovremeno biti vrlo dostupan…

Office building Tisa

Po tipologiji, objekat je kombinacija industrijskog i administrativnog objekta. Ta tipologija se vrlo često javlja u poslovno-industrijskim zonama uz glavne saobraćajnice. U ovom slučaju, put je M17, vrlo frekventan pravac koji arhitekturom objekta mora zaintrigirati vozača da se pravovremeno zaustavi. Objekat tako konfiguracijski rješava visokoregalno skladište u donjoj zoni, a gornja zona u nivou puta…