Kuća S

Kupljena kao već izgrađena nekretnina, jedanput već građevinski rekonstruirana sada konačno doživljava pravu arhitektonsku rekonstrukciju i dogradnju te vrlo ograničenu površinom, prigradsku lokaciju definira do kraja. Zatvara priču započetu sa izgradnjom malog zatvorenog bazena, prije nekoliko godina. Odvaja dvorište na javno, ulazno i intimno, privatno reinterpretacijom staklenih otvora prema livadi, prema nebu ima kontinuirani dijalog…

Stambeni kompleks ”Makovi”

Stambeni kompleks nastao na visoravni iznad Zenice, dao je vrlo prepoznatljiv skyline gradu kako sa južne, tako i sa sjeverne strane. Kompleks linijski kontinuirano povezanih lamela, sa pogledom na Zenicu, sa unutrašnje strane definira sigurno pješačko dvorište za igru, druženje. Upotrebom crne boje, dematerijaliziran najviši dio objekta, a raznobojna stakla na balkonskim ogradama čine čitav…

Velika kuća i mala zgrada

Stambeni objekat  koji svojom pozicijom definira respektabilni odnos prema Islamskom centru i džamiji i postojećem kompleksu Zlokovac. I arhitektonski volumen prati taj poredak pa tako nastaje volumen kuće prema džamiji i zgrade prema drugim stambenim objektima. I boja prati taj odnos pa je bijelo prema džamiji a višebojno prema gradu. LOKACIJA Tuzla, Bosna i Hercegovina…

Upravna zgrada Thermoflux

Lokacijski se objekat smješta unutar postojećeg industrijskog kompleksa koji je primaran. To se tačno vidi i iz volumena novog objekta koji kreće iz postojeće male uprave, po logici mosta prelazi preko proizvodne hale i glavne saobraćajnice unutar kompleksa ,te se spušta na prvo slobodno mjesto ,gdje neće smetati procesu proizvodnje ,a istovremeno biti vrlo dostupan…

Poslovni objekat Tisa

Po tipologiji, objekat je kombinacija industrijskog i administrativnog objekta. Ta tipologija se vrlo često javlja u poslovno-industrijskim zonama uz glavne saobraćajnice. U ovom slučaju, put je M17, vrlo frekventan pravac koji arhitekturom objekta mora zaintrigirati vozača da se pravovremeno zaustavi. Objekat tako konfiguracijski rješava visokoregalno skladište u donjoj zoni, a gornja zona u nivou puta…

Mala upravna zgrada i veliki borovi

Mali objekat nastao na ruini postojećeg objekta, ali odlično pozicioniranog, u kontekstu nedirnutog okoliša. Veliki borovi i mimikrijski uklopljen objekat čine neraskidivu cjelinu i tako se i doživljavaju. LOKACIJA Zmajevac, Zenica, Bosna i Hercegovina TIPOLOGIJA dogradnja i rekonstrukcija poslovnog objekta POVRŠINA 200 m2 GODINA 2016. STATUS realizovano