„GMS“ Shopping Center

Ovaj objekat predstavlja prvi objekat ovakve namjene-trgovački centar u našoj regiji i unio je pionirska pravila ponašanja za organizaciju ovakvih tipologija. U vrijeme kad pokušavamo uhvatiti korak sa drugima u regionu, kad nam na tržištu nedostaju materijali, sa aspekta materijalizacija, objekat je pun improvizacija koje i danas odolijevaju vremenu. LOKACIJA Vitez, Bosna i Hercegovina TIPOLOGIJA…