Kuća u Klancu

Postojeći motel, kojeg porodica vodi kao porodični biznis, bila je vodilja ideja da se unjegovoj blizini napravi i porodična vila.Sa arhitektonskog aspekta, sama lokacija nam se nije učinila kao obećavajuća, sobzirom na blizinu vrlo frekvente saobraćajnice, s obzirom na sve osobine klanca –manjak sunca, višak vlage, te na blizinu poslovnog objekta motela sa istočne strane…

Kompleks Bukovčić

Na sjeveroistočnom obodu grada Tuzle ,padina sa platoom Bukovčić , neurbanizirana regija pokazala se kao vrlo interesantna moguća lokacija za jedan kompleks koji će svojom nadmorskom visinom, povoljnom orjentacijom te vizurama  na jezera Panonika, moći odgovriti sa kvalitetnim načinom rješavanja kako stambenih tako i turističkih potreba. Konceptualno rješenje dalo je moguće pravce u kojima treba…