Kompleks Bukovčić

Na sjeveroistočnom obodu grada Tuzle ,padina sa platoom Bukovčić , neurbanizirana regija

pokazala se kao vrlo interesantna moguća lokacija za jedan kompleks koji će svojom nadmorskom visinom, povoljnom orjentacijom te vizurama  na jezera Panonika, moći odgovriti sa kvalitetnim načinom rješavanja kako stambenih tako i turističkih potreba.

Konceptualno rješenje dalo je moguće pravce u kojima treba ići kao i razmišljanja kako se kombiniraju  višestambene jedinice sa manjim urbanim vilama ,moguće načine kolskog i pješačkog saobraćaja  ,zone rekreacije te u konačnici organizaciju zajedničkih prostora susjedstva .

 • LOKACIJA

  Tuzla, Bosna i Hercegovina

 • TIPOLOGIJA

  stambeno - poslovni kompleks

 • POVRŠINA

  45000m2

 • GODINA

  2019-2020

 • STATUS

  Konceptualno arhitektonsko-urbanističko rješenje