”GMS” Shopping centar

Ovaj objekat predstavlja prvi objekat ovakve namjene-trgovački centar u našoj regiji i unio je pionirska pravila ponašanja za organizaciju ovakvih tipologija. U vrijeme kad pokušavamo uhvatiti korak sa drugima u regionu, kad nam na tržištu nedostaju materijali, sa aspekta materijalizacija, objekat je pun improvizacija koje i danas odolijevaju vremenu.

 • LOKACIJA

  Vitez, Bosna i Hercegovina

 • TIPOLOGIJA

  poslovni objekat

 • POVRŠINA

  6000 m2

 • GODINA

  2003

 • STATUS

  realizovano