Velika kuća i mala zgrada

Stambeni objekat  koji svojom pozicijom definira respektabilni odnos prema Islamskom centru i džamiji i postojećem kompleksu Zlokovac. I arhitektonski volumen prati taj poredak pa tako nastaje volumen kuće prema džamiji i zgrade prema drugim stambenim objektima. I boja prati taj odnos pa je bijelo prema džamiji a višebojno prema gradu. LOKACIJA Tuzla, Bosna i Hercegovina…