Fabrika i Hrast

Zadatak je bio višebrodnu tipičnu AB prefabrikovanu konstrukciju, koja idealno odgovara budućem proizvodnom procesu, transformirati iz građevinske strukture u arhitektonsku. Upravni dio industrije ali i cjelokupna pojavnost strukture golemih dimezija je ono što se od nas očekivalo. Kontekstualno, jedan veliki hrast je bio intrigantni faktor od čega je arhitektonska priča krenula i gdje ćemo je i završiti.