Banja Tuzla

S obzirom na nepravilnost markice kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu, arhitektonski zadatak je bio razvijati dizajn u pravcu nekog usvojenog arhitektonskog elementa koji je aplikativan na cijeli objekat i koji će se na objektu čitati kao kontinuirani patern.

S obzirom da je glavna fasada objekta jugozapadna,i problem zaštite od sunca trebalo je riješiti u istom kontekstu.

Cijeneći da estetski elemenat je jedino opravdan ako je i funkcionalan, rješenje smo našli u ovojnici fasade koja svojim pravilnim kosim elementima tvori omekšanui pokrenutu liniju terasa-lođa  po horizontali. Po vertikali, te kose plohe postaju idealno mjesto za vertikalne sklapajuće skrinove-grilje, koje se nižu po pravilnom  redu.  Na taj način, čitava fasada na obje lamele  postaje zavjesa koja uvezuje estetski, štiti od sunca a i pogleda ako treba te mogućim pomjeranjem grilja u različite položaje, daje stalno novu sliku odnosno dinamiku čitavom susjedstvu.

Ova usvojena ideja rezultirala je i osnovnim materijalom a to je svijetlo drvo ili drveni dekor u kompaktnoj ploči. Osim vrlo toplog vizualnog efekta, koji će čitavom kvartu dati jedan sasvim drugi doživljaj, to je i materijal koji je primjenjiv kako na punim plohama tako i na griljama te objekat pakuje u monovolumen što je i  bio cilj. Volumeni potkrovlja svjesno su tamni kubusi, koji kao struktura“kuća na kući“ namjerno pričaju novu priču.

I treći elemenat je boja atrija koja je u našem slučaju boja sunca i ona definira dvorište.

Bitan elemenat koncepta je i dvoetažni otvor u fasadi atrija. Osim što vizualno otvara dvorište prema teniskim terenima i zelenoj škarpi, označava natkriveno mjesto ulaza u lamele, a i terasom na prvom spratu sa dvostranim pogledom omogućava druženje komšija, uživanje u tenisu itd. kao i  provjetravanje dvorišta.

Da bi se zadržala transparentnost atrija prema teniskim terenima,a i funkcionalno iskoristio vrlo ograničeni dio markice, tu su takođe smještene i vertikalne transparentne komunikacije.

Principijelno objekat je tretiran kao „zeleni“objekat a u skladu sa naprednim graditeljskim trendovima. Primjena zelenih terasa i ravnih terasa sa drvećem u velikim saksijama, koji od objekta prave malu zelenu oazu je ultimativni cilj. Sva potkrovlja koja su dvoetažna su tamni kubusi koji imaju staklenike i nevjerovatne poglede kao i predispozicije da kupci mogu u budućnosti iskoristiti prednost kosih pokrova te ih opremiti FOTOVOLTIK panelima. 

Sve pobrojano, principijelno se odnosi  na obje varijante, dok se u arhitektonskoj dispoziciji dešavaju neke očekivane razlike.